weterynaryjna

Encyklopedia PWN

ogólnopol. autonomiczna instytucja nauk., działająca poprzez wyłonioną w drodze wyborów korporację uczonych oraz placówki nauk. tworzące centrum badawcze.
zakład produkcyjny, w którym przeprowadza się ubój zwierząt rzeźnych oraz tzw. obróbkę poubojową i kontrolę weterynaryjną.
Seifman Piotr, ur. 1 III 1823, Warszawa, zm. 23 I 1903, Kraków,
lekarz weterynarii, epizootiolog; organizator szkolnictwa weterynaryjnego;
Szwejkowski, Różycki-Szwejkowski, Heliodor, ur. 24 V 1904, Warszawa, zm. 1 I 1967, tamże,
lekarz weterynarii, anatomopatolog;
uniwersytet
[łac.],
najstarszy, a zarazem podstawowy typ europejskiej wielowydziałowej wyższej uczelni, mającej prawo nadawania stopni naukowych i łączącej funkcje dydaktyczne (kształcenie najwyżej kwalifikowanych kadr zawodowych i pracowników nauki) z funkcjami naukowymi (prowadzenie prac badawczych).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia