weterynaryjna

Encyklopedia PWN

parazytologia
[gr. parásitos ‘współbiesiadnik’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka zajmująca się badaniem pasożytów i zjawisk pasożytnictwa oraz wyjaśnianiem mechanizmów interakcji zachodzących w układzie pasożyt–żywiciel;
m. powiatowe w województwie lubelskim, na pograniczu Doliny Środkowej Wisły i Płaskowyżu Nałęczowskiego, nad Wisłą.
Stefański Witold, ur. 25 VII 1891, Kielce, zm. 18 VII 1973, Warszawa,
zoolog, parazytolog.
Truszczyński Marian, ur. 21 VII 1929, Lubawa, zm. 8 VI 2020, Puławy,
lekarz weterynarii, mikrobiolog, immunolog;
zoologia
[gr. zṓon ‘zwierzę’, lógos ‘słowo’, ‘pojęcie’],
nauka o zwierzętach, stanowiąca część biologii
Żuliński Tadeusz Kazimierz, ur. 2 IV 1910, Rzeszów, zm. 11 III 1967, Lublin,
lekarz weterynarii, anatomopatolog;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia