wady

Encyklopedia PWN

anomalie budowy drewna (cechy przyrodzone lub odchylenia od typowej budowy) oraz następstwa chorób i uszkodzeń, ograniczające zakres użyteczności materiału lub jego przydatność do dalszego przerobu i zastosowania;
med. zaburzenia genetycznie programowanego rozwoju organizmu prowadzące do powstania wad budowy;
prawo nieprawidłowości oświadczenia woli polegające na nienależytym powzięciu decyzji lub wyrażeniu woli bądź na niezgodności między powziętą decyzją a jej wyrażeniem zewn.;
anatomiczne zniekształcenia serca;
prawo odpowiedzialność majątkowa sprzedawcy (także dostawcy, wykonawcy dzieła) za wady fizyczne i prawne sprzedanej rzeczy;
wad
[niem.],
górn., miner. silnie porowate skupienia tlenków i wodorotlenków manganu (piroluzytu, psylomelanu);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia