wady drewna
 
Encyklopedia PWN
wady drewna,
anomalie budowy drewna (cechy przyrodzone lub odchylenia od typowej budowy) oraz następstwa chorób i uszkodzeń, ograniczające zakres użyteczności materiału lub jego przydatność do dalszego przerobu i zastosowania;
wady drewna obejmują wady: kształtu pnia, budowy anatomicznej (sęki, zbieżystości i in. cechy przyrodzone występujące w nadmiarze), wady wywołane przez czynniki zewn. i klimatyczne (np. listwy mrozowe), wady spowodowane przez grzyby i bakterie (barwice drewna, zgnilizna drewna, rakowatość) oraz zwierzęta (np. chodniki i otwory owadzie), a także wady pochodzenia antropogenicznego; rozróżnia się wady drewna pierwotne, powstające za życia drzew, i wady drewna wtórne, które powstają podczas składowania lub obróbki ściętego surowca.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia