utleniacza

Encyklopedia PWN

bizmut, Bi, bismutum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 83;
brom
[gr. brṓmos ‘smród’],
Br, bromum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 35;
bromiany(I) dawniej podbrominy,
związki nieorg., sole kwasu bromowego(I) (HBrO);
bromiany(III), dawniej brominy,
związki nieorg., sole kwasu bromowego(III) (HBrO2);
bromiany(V), dawniej bromiany,
związki nieorg., sole kwasu bromowego(V) (HBrO3);
bromiany(VII), dawniej nadbromiany,
związki nieorg., sole kwasu bromowego(VII) (HBrO4);

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia