brom
 
Encyklopedia PWN
brom
[gr. brṓmos ‘smród’],
Br, bromum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 35;
Symbol: Br
Nazwa łacińska: Bromum
Liczba atomowa: 35
Pierwiastek promieniotwórczy: nie
Grupa układu okresowego pierwiastków: 17 — fluorowce
Odkrycie: 1826
względna masa atomowa 79,904; należy do grupy fluorowców; b. jest czerwonobrunatną, lotną cieczą; miesza się z wodą i rozpuszczalnikami org.; temperatura topnienia –7,2°C, temperatura wrzenia 58,78°C; gęstość 3,12 g/cm3; niemetal; bardzo aktywny chemicznie, reaguje bezpośrednio z większością metali i niektórymi niemetalami oraz org. związkami zawierającymi wiązania nienasycone; stopnie utlenienia: od –I do VII; występuje w stanie związanym w wodzie mor., w skorupie ziemskiej (jako bromokarnalit i bromosylwinit w pokładach soli kam. i potasowej) oraz w organizmach roślinnych, zwierzęcych (zwłaszcza mor.); stosowany w produkcji barwników, leków, środków dezynfekcyjnych; szeroko są stosowane sole kwasu bromowodorowego bromki; b. działa trująco i parząco — wchodzi w skład niektórych bojowych środków trujących; roztwór wodny bromu, np. woda bromowa, jest używany w laboratoriach chem. jako utleniacz (zamiast czystego b.). Brom odkrył 1826 A.J. Balard.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia