utleniacza

Encyklopedia PWN

związki nieorg., sole zawierające kation amonowy ;
azotowy(III) kwas, dawniej kwas azotawy, HNO2,
związek nieorganiczny, słaby kwas istniejący tylko w rozcieńczonych roztworach;
azotowy(V) kwas, kwas azotowy, HNO3,
jeden z najważniejszych kwasów nieorganicznych;
związki chemiczne azotu z tlenem;
azotu(IV) tlenek, ditlenek azotu, NO2,
związek nieorganiczny, czerwonobrunatny gaz;
współczynnik określający relację między masą pierwiastków palnych (węgla, wodoru) a masą tlenu w jednostce masy materiału wybuchowego;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia