bilans tlenowy
 
Encyklopedia PWN
bilans tlenowy,
współczynnik określający relację między masą pierwiastków palnych (węgla, wodoru) a masą tlenu w jednostce masy materiału wybuchowego;
zwykle jest wyrażony w procentach; jeżeli bilans tlenowy materiału wybuchowego wynosi zero (np. w przypadku nitroglikolu), oznacza to, że zawarty w nim tlen wystarcza do pełnego utlenienia węgla i wodoru do ditlenku węgla i wody; bilans tlenowy trotylu wynosi −78%, co oznacza, że do pełnego utlenienia węgla i wodoru zawartych w 100 g trytolu brakuje 78 g tlenu; większość materiałów wybuchowych charakteryzuje się ujemnym bilansem tlenowym; dodatni bilans tlenowy mają utleniacze, np. azotan(V) amonu (NH4NO3), dla którego wynosi on +20%.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia