uniwersalnych

Encyklopedia PWN

mat. wielkość charakteryzująca moment przejścia fazowego nieliniowego układu dynamicznego od zachowań regularnych (długoterminowo okresowych) do zachowań, w których mogą się pojawić stany chaotyczne (turbulencje).
nazwa jednego z nurtów w pol. filozofii oraz historii doktryn polit. rozwijącego się gł. 1837–48.
wielkości o niezmiennych wartościach, występujące we wzorach fiz. wyrażających podstawowe prawa przyrody;
Fukuyama
[fukujama]
Francis, ur. 27 X 1952, Chicago,
amerykański filozof, politolog, sowietolog;
Gyldendal
[gụ̈ləndäl],
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S,
najstarsze i największe wydawnictwo w Danii, zał. 1770, z siedzibą w Kopenhadze;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia