twierdzeniem Eulera

Encyklopedia PWN

mat. dla dowolnego wielościanu prostego (np. czworościanu, sześcianu) zachodzi następujący związek między liczbą jego wierzchołków (V), liczbą krawędzi (E) i liczbą ścian (F): VE + F = 2 (np. dla czworościanu V = 4, E = 6, F = 4, a więc 4 − 6 + 4 = 2);
charakterystyka Eulera–Poincarégo
[oilera puękarego ch.],
mat. jeden z niezmienników topologicznych (→ Eulera twierdzenie o wielościanach).
mat. twierdzenie teorii liczb orzekające, że dla wykładników n ≥ 3 równanie xn + yn = zn nie ma rozwiązań w liczbach całkowitych dodatnich x, y, z.
algebry twierdzenie podstawowe, zasadnicze twierdzenie algebry,
mat. twierdzenie o istnieniu dla każdego wielomianu f(z) = anzn + ... + a1z + a0 stopnia n > 0, o współczynnikach zespolonych (liczby zespolone) takiej liczby zespolonej ξ, zw. pierwiastkiem wielomianu f, że f(ξ) = 0.
trygonometria
[gr. trígōnon ‘trójkąt’, metréō ‘mierzę’],
mat. pierwotnie — gałąź matematyki poświęcona badaniu związków między bokami i kątami trójkąta (stąd nazwa), później — teoria określonych z tej okazji funkcji (funkcje trygonometryczne), obecnie — dział matematyki szkolnej;
szczególny przypadek praw przyrody;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia