trygonometrycznych

Encyklopedia PWN

mat. funkcje kąta φ, oznaczane symbolami: sinφ (sinus), cosφ (cosinus), tgφ (tangens), ctgφ (cotangens), secφ (secans), cosecφ (cosecans), określone za pomocą wzorów: sinφ = y/r, cosφ = x/r, tgφ = y/x = sinφ/cosφ (dla kątów φ ≠ π/2 ± nπ, gdzie n = 0, 1, 2, 3, ...), ctgφ = x/y = cosφ/sinφ (dla φ ≠ ±nπ), secφ = r/x = 1/cosφ (dla φ ≠ π/2 ± nπ), cosecφ = r/y = 1/sinφ (dla φ ≠ ±nπ).
mat. szereg postaci , gdzie współczynniki an, bn są liczbami rzeczywistymi;
mat. równanie, w którym niewiadomą stanowi argument funkcji trygonometrycznych bądź cyklometrycznych;
funkcje cyklometryczne, funkcje kołowe,
mat. funkcje odwrotne do funkcji trygonometrycznych, obciętych (obcięcie funkcji) do odpowiednich zbiorów; są to: arcus sinus, arcus cosinus, arcus tangens, arcus cotangens;
paralaksa
[gr.],
astr. zjawisko zmiany kierunku, w którym obserwowany jest obiekt astr., w wyniku zmiany położenia obserwatora, a także kąt między kierunkami do danego obiektu poprowadzonymi z 2 różnych położeń obserwatora.
nazwa stosowana najczęściej do okresu rozkwitu matematyki polskiej, który nastąpił w II Rzeczypospolitej i był skoncentrowany w ośrodkach lwowskim i warszawskim;
przyrząd służący do wykonywania przybliżonych obliczeń, działający na zasadzie dodawania logarytmów;
Denjoy
[dãżu]
Arnaud, ur. 5 I 1884, Auch (dep. Gers), zm. 21 I 1974, Paryż,
matematyk francuski;
mat. wzory stosowane w trygonometrii, pozwalające wyrażać jedne funkcje trygonometryczne przez inne, w szczególności funkcje trygonometryczne dowolnego kąta przez funkcje trygonometryczne kąta ostrego (wyrażonego w stopniach bądź radianach);
Battani, Al-, Abu Abd Allah Muhammad, łac. Albategnius, Al- Battānī, ur. ok. 854, zm. 929,
arabski astronom i matematyk;
Briggs
[brıgz]
Henry, ur. II 1566, Warleywood (hrab. Yorkshire), zm. 26 I 1630, Oksford,
matematyk angielski;
cosecans, cosec, csc,
mat. jedna z funkcji trygonometrycznych, będąca odwrotnością sinusa;
mat. jedna z funkcji trygonometrycznych, będąca ilorazem funkcji cosinus przez sinus: ctgx = cosx/sinx;
goniometria
[gr.],
dział trygonometrii poświęcony badaniu elementarnych własności funkcji trygonometrycznych.
Hardy
[hạ:rdi]
Godfrey Harold, ur. 7 II 1877, Cranleigh (hrab. Surrey), zm. 1 XII 1947, Cambridge,
matematyk angielski;
spis gwiazd znajdujących się w danym obszarze nieba, jaśniejszych od pewnej wielkości gwiazdowej i uszeregowanych według położenia na niebie lub według klasyfikacji widmowej;
mat. jedno z podstawowych pojęć geometrycznych;
Kochański Adam Adamandy, ur. 5 VIII 1631, k. Dobrzynia, zm. 17 V 1700, Cieplice (Czechy),
polski matematyk, astronom, konstruktor zegarów, jezuita.
mat. pojęcie z zakresu funkcji trygonometrycznych: mówi się, że funkcje cos i ctg są kofunkcjami dla funkcji sin i tg oraz odwrotnie.

Słownik języka polskiego PWN

trygonometria «dział matematyki zajmujący się badaniem związków między bokami i kątami w trójkącie»
• trygonometryczny
funkcja trygonometryczna mat. «funkcja okresowa kąta»
równanie trygonometryczne «równanie, w którym niewiadoma występuje pod znakiem funkcji trygonometrycznej»
tablice trygonometryczne «tablice wartości funkcji trygonometrycznych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia