równanie trygonometryczne
 
Encyklopedia PWN
równanie trygonometryczne,
mat. równanie, w którym niewiadomą stanowi argument funkcji trygonometrycznych bądź cyklometrycznych;
rozwiązanie równań trygonometrycznych sprowadza się zazwyczaj do rozwiązania tzw. podstawowych równań trygonometrycznych: sin x = a, cos x = a, tg x = a; na przykład równanie trygonometryczne
cos2x – sin2x + 2 cos 2x + 8 cos x + 5 = 0 można zapisać w postaci 3y2 + 4y + 1 = 0 gdzie y = cos x (gdyż cos 2x = cos2x – sin2x), skąd wynika, że albo y = –1, albo y = –1/3.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia