funkcje cyklometryczne
 
Encyklopedia PWN
funkcje cyklometryczne, funkcje kołowe,
mat. funkcje odwrotne do funkcji trygonometrycznych, obciętych (obcięcie funkcji) do odpowiednich zbiorów; są to: arcus sinus, arcus cosinus, arcus tangens, arcus cotangens;
oznacza się je symbolami arc sin, arc cos, arc tg, arc ctg i określa w następujący sposób: y = arc sinx, tzn. x = siny, oraz y ∈ [–π/2, π/2]; y = arc cosx, tzn. x = cosy, oraz y ∈ [0, π]; y = arc tgx, tzn. x = tgy, oraz y ∈ (–π/2, π/2); y = arc ctgx, tzn. x = ctgy, oraz y ∈ (0, π). Wykresy funkcji cyklometrycznych sporządza się zgodnie z zasadą sporządzania wykresów funkcji odwrotnych, tzn. przez odbicie symetryczne względem prostej y = x wykresów funkcji trygonometrycznych w odpowiednich przedziałach.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Cyklometryczne funkcje rys. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia