transcendentalnego

Encyklopedia PWN

sacrum
[łac., ‘to, co święte’ < sacer ‘święty’],
podstawowa kategoria religioznawcza oznaczająca wszystko, co należy do sfery religijnej, przeciwstawione sferze świeckości (profanum);
Schopenhauer
[szọ:pnhauər]
Arthur Wymowa, ur. 22 II 1788, Gdańsk, zm. 21 IX 1860, Frankfurt n. Menem,
filozof niemiecki, twórca idealistycznego systemu filozoficznego o charakterze woluntarystycznym.
symbolizm
[gr. sýmbolon ‘znak umowny’],
lit., szt. plast. prąd artystyczny kształtujący się głównie w literaturze, malarstwie i muzyce, skodyfikowany w latach 80. XIX w. we Francji, który w następnych latach inspirował literatury i sztukę modernizmu w innych krajach Europy oraz Ameryki Północnej i Ameryki Południowej. Na przełomie stuleci stawał się tam najważniejszym składnikiem nowatorskich poszukiwań estetyczno-warsztatowych, a potem stanowił ważny układ odniesień dla różnych kierunków awangardy (np. surrealizmu).
filoz.:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia