transcendentalnego

Encyklopedia PWN

transcendentalny
[łac. transcendentalis < transcendens ‘przekraczający’],
filoz. przekraczający granice podmiotu (umysłu) poznającego i odnoszący się do przedmiotu poznania;
filoz. w fenomenologii wstrzymanie się od uznania tego wszystkiego, co nie jest zawarte w czystej naoczności;
termin użyty najpierw przez J. Senglera na oznaczenie nauki o „czystej świadomości” i jej „istocie”.
ruch zainicjowany 1958 w Indiach przez Maharishiego Mahesh Yogi (1917–2008);
Husserl Edmund Wymowa, ur. 8 IV 1859, Prossnitz (ob. Prościejów, Czechy), zm. 26 IV 1938, Fryburg Bryzgowijski,
filozof niemiecki, twórca nowoczesnej fenomenologii, z wykształcenia matematyk.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia