tolerancja

Encyklopedia PWN

Bellay, du
[dü belẹ],
andegaweński ród szlachecki, znany od X w.;
potoczna nazwa grupy leków anksjolitycznych stosowanych w terapii krótkotrwałej;
Bessenyei
[bẹszeniei]
György, ur. 1747, Bercel (komitat Szabolcs), zm. 24 II 1811, Pusztakovácsi (komitat Hajdú-Bihar),
węgierski poeta, prozaik i dramatopisarz.
Beuys
[bois]
Joseph Wymowa, ur. 12 V 1921, Krefeld, zm. 21 I 1986, Düsseldorf,
niemiecki rzeźbiarz, malarz i grafik; twórca akcji artystycznych.
system polityczno-prawny mający na celu utrwalenie pokoju międzynarodowego przez ustanowienie zakazu agresji oraz obowiązku pokojowego rozstrzygania sporów międzynarodowych.
biomateriały, materiały biomedyczne,
materiały przeznaczone do wyrobu elementów (np. kształtek, konstrukcji, urządzeń) na stałe lub czasowo zastępujących chore tkanki i narządy albo ich części;
błona fot. stosowana w procesie fotoreprodukcji poligraficznej.
Burnet
[rnẹt]
Sir Frank Macfarlane, ur. 3 IX 1899, Traralgon (stan Wiktoria), zm. 31 VIII 1985, Melbourne,
austral. wirusolog i immunolog;
Chaucer
[czọ:sər]
Geoffrey Wymowa, ur. 1342 lub 1343, Londyn, zm. 25 X 1400, tamże,
najwybitniejszy poeta angielski do czasów Williama Szekspira.
wprowadzanie w społeczeństwach niechrześcijańskich zasad wiary i norm etycznych według nauki Jezusa Chrystusa,
chrześcijaństwo, gr. christianismós, łac. christianismus, christianitas,
religia monoteistyczna i uniwersalistyczna, której istotą jest wiara w Jezusa Chrystusa.
Clarendona kodeks, Clarendon Code,
łączne określenie 4 ang. ustaw z 1661–65;
Crell, Krell, Crellius, Jan, ur. 26 VII 1590, Helmetsheim k. Norymbergi, zm. 11 VI 1633, Raków k. Jędrzejowa,
humanista, filolog, teolog braci pol., pochodzenia niemieckiego;
Cromwell
[krọmuel]
Oliver Wymowa, ur. 25 IV 1599, Huntingdon (hrab. Cambridgeshire), zm. 3 IX 1658, Londyn,
angielski wódz i mąż stanu, lord protektor Anglii, Szkocji i Irlandii.
Cronin
[krə̣unın]
Archibald Joseph Wymowa, ur. 19 VII 1896, Cardross (hrab. Dumbartonshire), zm. 6 I 1981, Montreux (Szwajcaria),
pisarz ang., z zawodu lekarz;
lek uspokajający i nasenny z grupy barbituranów, o średnio długim czasie działania;
Cyrus II Starszy, gr. Kýros, z dynastii Achemenidów, data ur. nieznana, zm. 529 p.n.e.,
twórca imperium achemenidzkiego rozciągającego się od Azji Mniejszej po Azję Centralną.
Dariusz I Wielki, staropers. Dāryavuš, gr. Dareíos, z dynastii Achemenidów, ur. ok. 550 p.n.e., zm. 486 p.n.e.,
król perski od 522.
Dąbrowska Maria, ur. 6 X 1889, Russów k. Kalisza, zm. 19 V 1965, Warszawa,
pisarka i publicystka, autorka Nocy i dni i Dzienników.
deizm
[fr. < łac.],
nurt filoz.-rel. i postawa życiowa, upowszechnione w Europie w epoce oświecenia, mające zwolenników także w Ameryce Północnej;

Słownik języka polskiego PWN

tolerancja
1. «poszanowanie czyichś poglądów, wierzeń, upodobań, różniących się od własnych»
2. «zdolność żywego organizmu do znoszenia bez szkody dla niego niektórych bodźców chemicznych, fizycznych i biologicznych»
3. «liczba określająca dopuszczalne odchylenie danej wielkości technicznej od jej wartości nominalnej»

• tolerancyjny • tolerancyjnie • tolerancyjność
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia