tolerancja

Encyklopedia PWN

Gross Feliks, ur. 17 VI 1906, Kraków, zm. 9 XI 2006, Nowy Jork,
prawnik, socjolog, politolog;
Helvétius
[elwesjụ̈s]
Claude Adrien, ur. 1715, Paryż, zm. 26 XII 1771, Wersal,
filozof fr.; czołowy przedstawiciel filozofii oświecenia, blisko związany z encyklopedystami;
glikoproteinowe antygeny powierzchniowe komórek organizmu determinowane genetycznie przez gł. układ genów zgodności tkankowej zlokalizowany u człowieka w 6. chromosomie;
Holbach
[olbạk]
Paul Henri Thiry d’ Wymowa, baron, ur. 8 XII 1723, Edesheim (Palatynat), zm. 21 VI 1789, Paryż,
filozof francuski;
homoseksualizm
[gr. homós ‘taki sam’, ‘równy’, łac. sexualis ‘płciowy’],
med. jedna z form identyfikacji płciowej i roli płciowej;
Hooker
[hụkər]
Richard, ur. III 1554(?), Heavitree (hrab. Exeter), zm. 2 XI 1600, Bishopsbourne k. Canterbury,
ang. humanista i pisarz religijny;
immunogenność
[łac.-gr.],
zdolność wywoływania odpowiedzi immunologicznej wynikająca ze swoistej, rozpoznawanej przez limfocyty konfiguracji molekuł;
immunologia
[łac. immunis ‘wolny od obciążeń’, gr. lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o zjawiskach odpornościowych, indywidualnych właściwościach organizmu i grupowych cechach gat. warunkujących integralny byt jednego i drugiego w konfrontacji z różnorodnymi wpływami środowiska;
reakcje limfocytów oraz ich produktów (immunoglobuliny i limfokiny) wobec rozpoznanych własnych lub obcych elementów antygenowych (antygeny, antygeny zgodności tkankowej);
metoda wprowadzania domieszek do krystalicznego ciała stałego, polegająca na bombardowaniu jego powierzchni silnie skupioną wiązką jonów o dużej energii (od kilku keV do kilku MeV);
innowiercze szkoły, różnowiercze szkoły,
w Polsce w XVI–XVIII w. szkoły zakładane przez wyznaniowe gminy luterańskie, kalwińskie, braci pol. (zw. arianami) i braci czeskich, a także przez rady miejskie (gł. 1535–1660)
Jakub I, z dynastii Stuartów, ur. 19 VI 1566, Edynburg, zm. 27 III 1625, Theobalds k. Londynu,
król Szkocji (jako Jakub VI) od 1567 oraz Anglii i Irlandii od 1603, syn Marii Stuart i lorda Darnleya, ojciec Karola I.
Jakub II, z dynastii Stuartów, ur. 14 (24 wg kalendarza gregoriańskiego) X 1633, Londyn, zm. 6 (17) IX 1701, Saint-Germain k. Paryża,
król Anglii, Szkocji (jako Jakub VII) i Irlandii 1685–88, syn Karola I, brat Karola II, ojciec Anny, Marii II i Jakuba Franciszka Edwarda Stuartów;
Joyeuse
[żuajẹ:z]
Anne, markiz d’Arques, książę de, ur. 1561, Joyeuse, zm. 20 X 1587, Coutras,
szlachcic fr., faworyt króla Henryka III;
określenie reform adm., kośc., sądowniczych, społ., szkolnych i wojsk., ogłoszonych w Austrii 1780–90 przez ces. Józefa II
karencja
[łac.],
roln. prawnie ustalony czas, jaki musi upłynąć od ostatniego chem. zabiegu ochrony roślin do zbioru plonu rośliny potraktowanej pestycydem;
trwałe (nieodwracalne w naturalny sposób) uszkodzenie lub zniszczenie dużego obszaru środowiska przyrodniczego, wpływające negatywnie, bezpośrednio lub pośrednio, na zdrowie, często życie ludzi.
Kielland Aleksander Lange Wymowa, ur. 18 II 1849, Stavanger, zm. 6 IV 1906, Bergen,
pisarz norweski;
Komenský, Comenius, Komeński, Jan Ámos Wymowa, ur. 28 III 1592, Nivnice (Morawy), zm. 15 XI 1670, Amsterdam,
czeski pedagog i duchowny ewangelicki, jeden z twórców nowożytnej pedagogiki.
genet. zjawisko o zasadniczym znaczeniu dla dziedziczności, polegające na przestrzennym i chemicznym dopasowaniu par zasad azotowych występujących w kwasach nukleinowych;

Słownik języka polskiego PWN

tolerancja
1. «poszanowanie czyichś poglądów, wierzeń, upodobań, różniących się od własnych»
2. «zdolność żywego organizmu do znoszenia bez szkody dla niego niektórych bodźców chemicznych, fizycznych i biologicznych»
3. «liczba określająca dopuszczalne odchylenie danej wielkości technicznej od jej wartości nominalnej»

• tolerancyjny • tolerancyjnie • tolerancyjność
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia