tolerancja

Encyklopedia PWN

akt uchwalony 23 I 1573 na sejmie konwokacyjnym w Warszawie, związany z programem egzekucyjnym;
Konstantyn I Wielki, Flavius Valerius Constantinus, ur. ok. 282, zm. 22 V 337,
wódz i cesarz rzymski, reformator państwa.
Kook Abraham Izaak, ur. 1865, zm. 1935,
teolog żydowski, rabin;
Krasiński Franciszek, ur. 1525, Krasne(?) k. Ciechanowa, zm. 16 III 1576, Bodzentyn,
podkanclerzy koronny, biskup krakowski;
Kupiec-Węgliński Jerzy, ur. 11 VII 1951, Warszawa,
chirurg, trensplantolog, immunolog;
Legutko Ryszard, ur. 24 XII 1949, Kraków,
filozof, publicysta;
Lessing
[ḷsıŋ]
Gotthold Ephraim Wymowa, ur. 22 I 1729, Kamjenc (niem. Kamenz), Łużyce, zm. 15 II 1781, Brunszwik,
niem. pisarz, krytyk lit. i teatr., filozof;
L’Estoile
[letuạl]
Pierre de, ur. 1546, Paryż, zm. 1611, tamże,
kronikarz francuski;
określenie powstałe we Francji w okresie walki mieszczaństwa przeciwko absolutyzmowi, gdy przedstawiciele „stanu trzeciego”, domagający się radykalnych zmian społeczno-politycznych, zasiadali w Stanach Generalnych (zwołanych 1789) po lewej, a reprezentanci duchowieństwa, arystokracji i szlachty — po prawej stronie króla; zostało rozpowszechnione w XIX w. jako zbiorcze określenie orientacji ideologicznych ugrupowań domagających się zmian gospodarczych, społecznych oraz polityczno-ustrojowych.
L’Hospital
[lopitạl],
L’Hôpital, Michel de, ur. 1505, Aigueperse, zm. 13 III 1573, Belesbat k. Paryża,
fr. polityk, prawnik;
Libera Zdzisław, ur. 26 II 1913, Warszawa, zm. 26 III 1998, tamże,
ojciec Antoniego, historyk literatury polskiej;
postawa tolerancji wobec zachowań i poglądów innych ludzi, zgoda na różnorodność i pluralizm.
Liberalna Partia Kanady, ang. Liberal Party of Canada, fr. Parti Libéral du Canada,
kanad. partia polityczna;
subpopulacja limfocytów dojrzewających i nabywających zdolność do odpowiedzi immunologicznej w grasicy (T od ang. Thymus), odpowiedzialnych za regulację swoistej odpowiedzi immunologicznej oraz bezpośrednie niszczenie antygenów na drodze mechanizmu cytotoksyczności komórkowej;
luz
[niem.]:
Marvell
[ma:rwl]
Andrew, ur. 31 III 1621, Winestead (hrab. Yorkshire), zm. 18 VIII 1678, Londyn,
poeta angielski;
Maryland
[mẹrılənd] Wymowa,
stan we wschodniej części USA, nad O. Atlantyckim;
Medawar
[mẹdəuər]
Sir Peter Brian, ur. 28 II 1915, Rio de Janeiro, zm. 2 X 1987, Londyn,
biolog brytyjski;
meskalina
[hiszp.],
alkaloid wyizolowany z kaktusa Lophophora williamsi;
MHC geny, główny układ zgodności tkankowej,
geny głównego układu zgodności tkankowej, kodujące antygeny (cząsteczki) MHC (ang. major histocompatibility complex), odkryte podczas badań nad przeszczepami u myszy (G. Snell) i człowieka (J. Dausset);

Słownik języka polskiego PWN

tolerancja
1. «poszanowanie czyichś poglądów, wierzeń, upodobań, różniących się od własnych»
2. «zdolność żywego organizmu do znoszenia bez szkody dla niego niektórych bodźców chemicznych, fizycznych i biologicznych»
3. «liczba określająca dopuszczalne odchylenie danej wielkości technicznej od jej wartości nominalnej»

• tolerancyjny • tolerancyjnie • tolerancyjność
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia