taksonomia

Encyklopedia PWN

taksonomia
[gr.],
biol. termin stworzony 1813 przez A.P. de Candolle’a na oznaczenie „teorii klasyfikacji” (organizmów) i jako taki przeciwstawiany czasem systematyce organizmów; przez niektórych są uznawane za terminy synonimiczne;
systematyka organizmów, dawniej taksonomia,
biol. dziedzina biologii zajmująca się wyróżnianiem (a więc również nazywaniem; biologiczne nazewnictwo) i naturalną klasyfikacją grup organizmów (taksonów).
botanika
[gr. botanikós ‘zielarski’ < botánē ‘roślina’],
nauka o roślinach, ich budowie, rozwoju, klasyfikacji, funkcjach życiowych i zależności od warunków środowiska;
Szweykowski Jerzy, ur. 11 VII 1925, Kraków, zm. 8 XI 2002, k. Wieruszowa,
mąż Alicji, botanik, genetyk;
czasopismo nauk. (półrocznik) Pol. Tow. Bot., wyd. od 1965 w Warszawie, od 1997 — w Łodzi;
czasopismo nauk. (kwartalnik) Pol. Tow. Bot., wyd. od 1923 we Wrocławiu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia