sylogizmem

Encyklopedia PWN

modus tollendo tollens
[łac., ‘sposób zaprzeczający zaprzeczeniem’],
log. prawo rachunku zdań (sylogizmu kategoryczno-hipotetycznego), według którego fałszywość następnika prawdziwej implikacji pociąga za sobą fałszywość jej poprzednika.
Nieznański Edward, ur. 11 X 1938, Edwardówka (ówczesny pow. Lwów),
logik, filozof;
njaja
[sanskr. nyāya ‘metoda’, ‘logika’],
jeden z 6 klas. bramińskich systemów filoz. w Indiach (darśana);
twierdzenia logiki, zdania prawdziwe w każdym modelu, tj. przy każdej interpretacji występujących w nich stałych pozalog.
log. prawa logiki, zakładające, że zdania oznajmujące mogą być tylko prawdziwe lub fałszywe i żadnej innej wartości log. mieć nie mogą.
quaternio terminorum
[łac., ‘czwórmian terminów’],
log. rodzaj ekwiwokacji,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia