modus tollendo tollens
 
Encyklopedia PWN
modus tollendo tollens
[łac., ‘sposób zaprzeczający zaprzeczeniem’],
log. prawo rachunku zdań (sylogizmu kategoryczno-hipotetycznego), według którego fałszywość następnika prawdziwej implikacji pociąga za sobą fałszywość jej poprzednika.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia