subiektywna

Encyklopedia PWN

Kierkegaard
[kịrkəgo]
Søren Aabye, ur. 5 V 1813, Kopenhaga, zm. 11 XI 1855, tamże,
filozof duński, prekursor egzystencjalizmu.
podstawowe segmenty struktury społecznej, wielkie grupy i zbiorowości charakteryzujące się tym, że: przynależność do nich jest względnie trwała (przekazywana z rodziców na dzieci) i wynika z posiadania cech społecznych nie związanych z czynnikami biologicznymi i genetyką; cechuje je wewnętrzna zwartość, ale występują między nimi wyraźne dystanse społeczne i bariery; są usytuowane względem siebie w relacjach wyższości–niższości; struktura klasowa ma postać hierarchiczną: klasy uprzywilejowane mają wyższy standard materialny i poziom konsumpcji, uzyskują wyższe dochody, mają korzystniejszą pozycję rynkową.
filoz. cecha charakteryzująca przebieg zjawisk i zdarzeń oraz ich wzajemne związki, wyznaczone deterministycznymi (determinizm) prawami rozwoju rzeczywistości, polegająca na nieuchronnym wynikaniu, bezwyjątkowym następstwie lub współwystępowaniu zjawisk;
Locke
[lok]
John Wymowa, ur. 29 VIII 1632, Wrington k. Bristolu, zm. 28 X 1704, Oates (hrab. Essex),
filozof angielski, główny przedstawiciel nowożytnego empiryzmu genetycznego.
Ławrow Piotr Ł., pseud. Mirtow, ur. 14 VI 1823, Mielechowo (obwód pskowski), zm. 6 II 1900, Paryż,
publicysta ros.; jeden z ideologów narodnictwa (narodnicy), twórca ros. szkoły subiektywnej w socjologii i filozofii;
Michajłowski Nikołaj K., ur. 27 XI 1842, Mieszczowsk (obwód kałuski), zm. 10 II 1904, Petersburg,
ros. socjolog, publicysta, krytyk literacki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia