Michajłowski Nikołaj K.
 
Encyklopedia PWN
Michajłowski Nikołaj K., ur. 27 XI 1842, Mieszczowsk (obwód kałuski), zm. 10 II 1904, Petersburg,
ros. socjolog, publicysta, krytyk literacki;
jeden z gł. ideologów narodnictwa (narodnicy); 1879 opublikował cykl artykułów Politiczeskije piśma socyalista, w których uzasadniał konieczność stosowania terroru w celu zdobycia wolności polit.; Michajłowski był współtwórcą (obok P. Ławrowa) tzw. subiektywnej socjologii zakładającej, że czynnik subiektywny — ludzka wola — może świadomie i skutecznie kierować procesem rozwoju hist.; tak pojęty „subiektywizm” przeciwstawiał „obiektywizmowi” socjol., zwłaszcza koncepcjom H. Spencera i darwinistów społ. (Tieorija Darwina i obszczestwiennaja nauka 1870–73).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia