subiektywna

Encyklopedia PWN

pojęcie należące współcześnie do języka potocznego, występujące także w dyskursie publicznym oraz w naukach społecznych; w rozumieniu potocznym polityka oznacza: umiejętność sprawowania władzy publicznej; działania rządu; zdolność mobilizowania członków zbiorowości do wspólnego wysiłku na rzecz celów społecznych i zyskiwania ich posłuchu dla decyzji władzy; umiejętność skutecznej realizacji wyznaczonych celów społecznych w podzielonym, zróżnicowanym społeczeństwie.
prestiż społeczny, poważanie społeczne,
socjol. pozycja w hierarchii społ. ze względu na autorytet, uznanie, wpływ i poważanie społ. określonej jednostki lub grupy społ.;
reklama
[łac.],
rodzaj komunikowania perswazyjnego obejmujący techniki i działania podejmowane w celu zwrócenia uwagi na produkt, usługę lub ideę;
ekon. zadowolenie z konsumpcji,
Abelard, Abélard, Abaelardus, Abailard, Pierre (Petrus) Wymowa, ur. 1079, Le Pallet k. Nantes, zm. 21 IV 1142, Saint-Marcel k. Chalon-sur-Saône,
francuski filozof i teolog.
absolutyzm
[łac. absolutus ‘zupełny’, ‘bezwzględny’],
filoz. pogląd przeciwstawny relatywizmowi,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia