stykowego

Encyklopedia PWN

litografia
[gr. líthos ‘kamień’, gráphō ‘piszę’,‘rysuję’],
elektron. jeden z etapów (procesów) technologii planarnej;
Niepce
[njeps]
Nicéphore, Joseph Niepce Wymowa, ur. 7 III 1765, Chalon-sur-Saône, zm. 5 VII 1833, tamże,
francuski wynalazca, współodkrywca fotografii;
obróbka materiałów za pomocą narzędzi nieskrawających, wykorzystująca zjawisko erozji.
pitting
[ang.],
zużycie gruzełkowe, zmęczenie kontaktowe, zmęczenie stykowe,
zjawisko charakteryzujące się miejscowymi ubytkami masy (wykruszeniami) na powierzchni współpracujących metalowych elementów;
urządzenie stanowiące zakończenie łącza telefonicznego.
temperatura
[łac.],
skalarna wielkość fizyczna, jeden z parametrów określających stan układu termodynamicznego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia