stykowego

Encyklopedia PWN

mikrofon
[gr.],
przetwornik elektroakustyczny przeznaczony do przetwarzania sygnałów akustycznych (np. dźwięków mowy, muzyki) na sygnały elektryczne;
APS, ang. Advanced Photo System,
fot. system fot. polegający na tym, że na marginesie błony fot. 35-milimetrowej, na stałe związanej z kasetą, znajduje się ścieżka magnet. rejestrująca dane o zdjęciu; do obróbki błona jest wysuwana z kasety, a po obróbce z powrotem do niej zwijana (podobnie do kopiowania);
fotoreprodukcja
[gr.-łac.],
poligr. proces wykonywania negatywów i diapozytywów fotoreprodukcyjnych na podstawie oryginałów (tekstów, rysunków kreskowych, fotografii, obrazów malowanych), przeprowadzany metodami fot., obecnie zwykle przy użyciu komputerów;
metodol., naukozn.:
kontaktowe zjawiska, zjawiska stykowe,
zjawiska elektronowe występujące na styku 2 różnych metali lub półprzewodników, a także na styku półprzewodnika z metalem.
poligr. zestaw oryginałów (tekstów, rysunków kreskowych, fotografii) lub ich negatywów albo diapozytywów, przygotowany zgodnie z zamierzonym układem typograficznym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia