stykowego

Encyklopedia PWN

bimetal
[łac.-gr.],
materiał złożony z 2 warstw metali (lub stopów), o różnych właściwościach mech., fiz. lub chem., trwale ze sobą połączonych na całej powierzchni metodami zgrzewania, kolejnego odlewania (i obróbki plast.), galwanostegii lub innymi;
kopiowanie
[łac.],
proces otrzymywania kopii, tj. odtwarzania obrazów oryginałów (tekstów, rysunków kreskowych, fotografii, obrazów malowanych) na różnych podłożach.
alternator
[łac. alterno ‘wymieniam, przemieniam’],
wielobiegunowa prądnica elektryczna synchroniczna prądu 3-fazowego małej mocy, z wbudowanym układem prostowniczym;
film, którego projekcja wymaga ekranu szerszego niż standardowy (1 : 1,33).
materiały, na których otrzymuje się obrazy fotograficzne;
poligr. urządzenie do stykowego kopiowania form kopiowych (montaży) na pokryty warstwą światłoczułą nośnik.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia