stopniem wielomianu

Encyklopedia PWN

mat. suma jednomianów; dokładniej — wielomian n zmiennych x1, ... , xn o współczynnikach z przemiennego pierścienia R (np. ciała) jest sumą wyrażeń postaci ze współczynnikami aR, a ≠ 0.
mat. wielomian, który w danym ciele nie daje się przedstawić w postaci iloczynu wielomianów stopnia niższego;
mat. suma jednomianów tego samego stopnia;
Fouriera szybka transformata, ang. Fast Fourier Transform (FFT),
mat. bardzo efektywny (jak się przypuszcza optymalny) algorytm obliczania dyskretnej transformaty Fouriera (Fouriera przekształcenie), powszechnie wykorzystywany w wielu zagadnieniach numerycznych, np. do mnożenia macierzy i wielomianów, a także znajdowania przybliżonych rozwiązań równań różniczkowych.
algebry twierdzenie podstawowe, zasadnicze twierdzenie algebry,
mat. twierdzenie o istnieniu dla każdego wielomianu f(z) = anzn + ... + a1z + a0 stopnia n > 0, o współczynnikach zespolonych (liczby zespolone) takiej liczby zespolonej ξ, zw. pierwiastkiem wielomianu f, że f(ξ) = 0.
mat. funkcja wymierna postaci , gdzie wielomian f(x) jest stopnia niższego niż wielomian g(x), przy czym wielomian g(x) jest nierozkładalny na czynniki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia