stereoskopowe

Encyklopedia PWN

widzenie głębi przestrzeni, polegające na postrzeganiu trójwymiarowości przedmiotów i ich przestrzennego rozmieszczenia;
obraz sprawiający wrażenie obrazu trójwymiarowego;
film stereoskopowy, film trójwymiarowy, film plastyczny, film 3D, ang. 3-dimentional,
film przestrzenny, wykorzystujący zjawisko stereoskopii, tj. tworzenia w mózgu wrażenia trójwymiarowości.
fiz.:
przyrząd do pomiaru odległości;
element opt. zakładany na obiektyw aparatu fot. (wizjer, obiektyw powiększalnika itp.) w celu zmiany jego cech opt. — w efekcie uzyskuje się modyfikację tworzonego obrazu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia