widzenie stereoskopowe
 
Encyklopedia PWN
widzenie stereoskopowe,
widzenie głębi przestrzeni, polegające na postrzeganiu trójwymiarowości przedmiotów i ich przestrzennego rozmieszczenia;
występuje przy widzeniu dwuocznym (niekiedy — w mniejszym stopniu — przy widzeniu jednoocznym); obrazy przestrzenne można uzyskać metodami holograficznymi, wrażenie obrazów przestrzennych przy oglądaniu obrazów dwuwymiarowych umożliwia stereoskopia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia