stereoskop
 
Encyklopedia PWN
stereoskop
[gr.],
przyrząd optyczny do rozdzielnej obserwacji prawym i lewym okiem 2 sprzężonych perspektywicznie obrazów przedmiotu (z których jeden odpowiada przedmiotowi widzianemu lewym, drugi — prawym okiem);
otrzymuje się obraz dający wrażenie trójwymiarowości przedmiotów i ich przestrzennego rozmieszczenia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia