stereoskopowe

Encyklopedia PWN

przyrząd optyczny pozwalający na otrzymywanie powiększonych (do ok. 2000 razy) obrazów małych przedmiotów lub ich szczegółów, niedostrzegalnych dla oka (mniejszych od ok. 0,08 mm);
ortoptyka
[gr. orthós ‘prosty’, optikḗ ‘nauka o zjawiskach wzrokowych’],
med. dział okulistyki zajmujący się badaniem zaburzeń obustronnego widzenia w zezie i leczeniem ich za pomocą odpowiednich ćwiczeń;
telewizja
[gr. tḗle ‘daleko’, łac. visio ‘widzenie’],
dział telekomunikacji zajmujący się przetwarzaniem obrazów scen ruchomych (z natury lub uprzednio zarejestrowanych na taśmie magnet.) na sygnały elektr., tzw. sygnały wizyjne, ich przesyłaniem łączami telekomunik. oraz odtwarzaniem w miejscu odbioru;
Thomson
[tọmsən]
Elihu, ur. 29 III 1853, Manchester (W. Brytania), zm. 13 III 1937, Swampscott (stan Massachusetts, USA),
amer. inżynier elektryk, wynalazca i przemysłowiec;
anaglif
[gr. anaglyphḗ ‘płaskorzeźba’],
opt. obraz stereoskopowy uzyskiwany w procesie anaglifowym.
przyrząd opt. do obserwacji dwuocznej (lornetka, lupa dwuoczna, mikroskop stereoskopowy).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia