stereoskopowe

Encyklopedia PWN

stereopara, para stereoskopowa,
dwa płaskie obrazy (zdjęcia) tego samego obiektu, ukazujące go pod nieco innym kątem (jeden odpowiada obrazowi widzianemu przez prawe oko, a drugi — przez lewe);
Voigtländer
[fọ:ktländər],
firma znana z produkcji bardzo dobrej jakości opt. sprzętu fot.;
wzrok, zmysł wzroku, widzenie,
czynność zmysłowa polegająca na odbiorze informacji o środowisku zewnętrznym za pomocą promieniowania elektromagnetycznego w zakresie długości fal 380–790 nm;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia