spektrometria w podczerwieni

Encyklopedia PWN

analiza spektralna, analiza spektrometryczna, analiza spektroskopowa, dawniej analiza widmowa,
zespół instrumentalnych metod analizy chem., w których mierzy się emisję, absorpcję lub rozpraszanie promieniowania elektromagnetycznego w funkcji długości fali.
badanie jakościowego (analiza jakościowa) i ilościowego (analiza ilościowa) składu chem. substancji.
chemia organiczna, chemia związków węgla,
dział chemii zajmujący się budową, właściwościami, reakcjami oraz syntezą i zastosowaniem związków organicznych;
cząsteczka, molekuła, drobina,
najmniejsza trwała część substancji zachowująca właściwości chemiczne tej substancji;
chemometria
[gr.],
dyscyplina nauk chem., w której używa się metod mat., statyst. oraz innych metod i technik opartych na logice formalnej w celu: zaprojektowania eksperymentów lub wyboru optymalnych procedur pomiarowych, dostarczenia maks. liczby użytecznych informacji poprzez analizowanie otrzymanych danych chemicznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia