spalinowych

Encyklopedia PWN

ochrona wszystkich elementów środowiska przed niekorzystnym wpływem działalności człowieka i zachowanie ich możliwie naturalnego charakteru; także racjonalne, zgodne z prawami przyrody i rozwoju społecznego kształtowanie środowiska życia człowieka w taki sposób, aby elementy przyrody łączyły się harmonijnie z wytworami techniki i cywilizacji.
technol. doprowadzanie ciepła do danego obiektu w celu uzyskania i utrzymania żądanej temperatury;
olej napędowy, olej dieslowy, ON,
frakcja ropy naftowej, wrząca w temperaturze 280–350°C;
oleje uzyskiwane w wyniku przeróbki ropy naftowej;
miasto wojewódzkie (woj. opolskie), pow. grodzki, w Pradolinie Wrocławskiej, graniczącej na wschodzie z Równiną Opolską, a na zachodzie z Równiną Niemodlińską, nad Odrą; siedziba powiatu opolskiego.
Otto Nikolaus August Wymowa, ur. 10 VI 1832, Holzhausen auf der Haide (księstwo Nassau), zm. 26 I 1891, Kolonia,
niemiecki konstruktor i przemysłowiec.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia