spalinowych

Encyklopedia PWN

pompa tłokowa zasilająca silnik spalinowy tłokowy odmierzonymi dawkami paliwa płynnego pod ciśnieniem.
Porsche
[pọrszə]
Ferdinand Wymowa, ur. 3 IX 1875, Maffersdorf (ob. Vratislavice nad Nisou, Czechy), zm. 30 I 1951, Stuttgart,
austriacki konstruktor samochodów i elektryk.
zespół prądnicy elektr. i napędzającego ją silnika (np. spalinowego), przeznaczony do wytwarzania energii elektr. (zwykle w terenie, gdzie brak zasilania z sieci elektroenerg.).
układ przenoszenia mocy (stosowany np. w lokomotywach spalinowo-elektr.), w którym moc mech. silnika cieplnego jest przekształcana w moc elektr. doprowadzaną następnie do silnika (lub silników) elektrycznych.
ekon. dział nierolniczej produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody oraz ich przetwarzanie w dobra zaspokajające potrzeby ludzi jest prowadzone w dużych rozmiarach, przy zastosowaniu podziału pracy i przy użyciu maszyn (do przemysłu nie zalicza się rzemiosła i budownictwa).
rower
[ang.],
jedno- lub wielośladowy pojazd napędzany siłą mięśni osoby jadącej za pomocą przekładni mechanicznej, wprawianej w ruch najczęściej nogami;
Rühmkorff
[rü:mkorf]
Heinrich Daniel, ur. 15 I 1803, Hanower, zm. 20 XII 1877, Paryż,
mechanik niem.;
Sabathégo obieg
[o. ∼tego],
fiz. obieg termodynamiczny będący połączeniem obiegów Otta i Diesla (zawiera etap częściowo izochorycznego, a częściowo izobarycznego ogrzewania czynnika termodynamicznego);
sanie silnikowe, sanie motorowe,
pojazd na płozach wyposażony w śmigło napędzane silnikiem spalinowym;
potoczna nazwa → silnika spalinowego tłokowego o zapłonie iskrowym.
silnik czterosuwowy, pot. czterosuw,
silnik spalinowy tłokowy, którego cykl pracy obejmuje 4 suwy.
silnik dwusuwowy, pot. dwusuw,
silnik spalinowy tłokowy, którego cykl pracy obejmuje 2 suwy.
spalinowy silnik tłokowy na paliwo gazowe (np. gaz ziemny, mieszanina propan–butan);
silnik spalinowy 4-suwowy z zaworami i gniazdami zaworowymi umieszczonymi w głowicy cylindra;
silnik używany do napędu statków powietrznych;
silnik spalinowy, w którym dostarczanie paliwa i jego spalanie odbywa się w sposób ciągły w przepływającym przez silnik powietrzu atmosferycznym;
silnik rzędowy, silnik szeregowy,
silnik spalinowy tłokowy wielocylindrowy o cylindrach (2–8) umieszczonych w szeregu jeden za drugim.
silnik, w którym organem roboczym jest tłok poruszający się w cylindrze ruchem posuwisto-zwrotnym lub element pełniący funkcję tłoka poruszający się ruchem obrotowym;
silnik pojazdu trakcyjnego, z którego moc (moment obrotowy) jest przenoszona na zestawy kołowe;
silnik turbogazowy, w którym czynnikiem roboczym jest powietrze;

Słownik języka polskiego PWN

spaliny «mieszanina gazów uchodzących z pieca lub silnika spalinowego, będąca produktem spalania paliw»
• spalinowy
silnik spalinowy «silnik cieplny, w którym czynnikiem roboczym są rozprężające się gazy powstałe ze spalania się mieszanki paliwa i powietrza wewnątrz silnika»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia