spalinowych

Encyklopedia PWN

turbina cieplna, której czynnikiem roboczym jest gaz: spaliny (turbina spalinowa), rzadziej np. podgrzane powietrze lub hel.
pojazd trakcyjny przeznaczony do przewozu osób, sprzętu lub — rzadziej — ładunku;
wał korbowy, wał wykorbiony,
wał łamany, którego gł. elementy to: czopy gł. (na których wał obraca się w łożyskach), czopy korbowe (na których obracają się korbowody) i ramiona łączące czopy gł. z z korbowodami;
Wankel Feliks, ur. 13 VIII 1902, Lahr, zm. 9 X 1988, Heidelberg,
niem. mechanik i konstruktor;
maszyna jeżdząca na ogumionych kołach, przeznaczona do unoszenia, piętrzenia i ustawiania kontenerów na placach składowych (terminalach kontenerowych);
wózek, wózek jezdniowy,
środek transportu bliskiego do przewożenia ładunków po drogach na terenie zakładów przem.;
techn.:
inicjowanie procesu spalania w układzie zapłonowym silnika spalinowego;
zespół urządzeń, elementów i przewodów elektr. w spalinowym silniku tłokowym o zapłonie iskrowym, mający za zadanie wytwarzanie elektr. wyładowań iskrowych, służących do zapalenia mieszanki paliwowo-powietrznej w komorach spalania.
zasilania układ, układ paliwowy,
zespół urządzeń, elementów i przewodów paliwowych umożliwiający doprowadzenie do silnika paliwa i ewentualnie wymieszanie paliwa z powietrzem;

Słownik języka polskiego PWN

spaliny «mieszanina gazów uchodzących z pieca lub silnika spalinowego, będąca produktem spalania paliw»
• spalinowy
silnik spalinowy «silnik cieplny, w którym czynnikiem roboczym są rozprężające się gazy powstałe ze spalania się mieszanki paliwa i powietrza wewnątrz silnika»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia