spalinowych

Encyklopedia PWN

napęd hybrydowy, napęd mieszany,
napęd pojazdu (zwykle samochodu) wyposażonego zarówno w silnik elektr., jak i spalinowy.
każdy, z wyjątkiem elektr. napęd silnikowy (np. spalinowy, parowy) lub napęd akumulatorowy, który wykorzystuje energię napiętej sprężyny, podniesionego ciężarka lub energię zgromadzoną w wirującej masie, lub napęd, w którym część pośrednicząca w przenoszeniu energii mech. jest mechanizmem (np. napęd łańcuchowy, pasowy), także zespół napędowy, w którym źródłem energii jest jakiekolwiek urządzenie, a nie organizm żywy.
w znaczeniu ogólnym zespół urządzeń służących do napędzania (napęd), jednak nazwa ta jest używana gł. na określenie zespołu urządzeń przenoszących napęd z silnika na koła jezdne pojazdu drogowego lub szynowego (lokomotywa, parowóz);
Nordhausen
[nọrthauzn],
m. w środkowej części Niemiec, w kraju związkowym Turyngia, na przedgórzu Harzu.
miejsca więzienia i odosobnienia, pracy niewolniczej i masowej zagłady, organizowane przez władze hitlerowskie 1933–45 na terenie III Rzeszy i krajów okupowanych;
urządzenie do usuwania kurzu i in. zanieczyszczeń z powierzchni podłóg, dywanów, mebli itp. przez wsysanie (wciąganie zanieczyszczeń strumieniem powietrza o ciśnieniu obniżonym względem ciśnienia otoczenia) do pojemnika.
zespół urządzeń, elementów i przewodów olejowych w spalinowym silniku tłokowym.
luksusowy międzynar. pociąg pasażerski kursujący regularnie z Paryża do Stambułu 1883–1977, z przerwami 1916–19 i 1939–53;
Oslo Wymowa, 1624–1924 Christiania,
stolica Norwegii, w południowo-wschodniej części kraju, nad Oslofjorden; ośrodek adm. okręgu Akershus, miasto wydzielone.
fiz. obieg termodynamiczny złożony z 4 kolejnych procesów: adiabatycznego sprężania, izochorycznego ogrzewania, adiabatycznego rozprężania i izochorycznego chłodzenia czynnika termodynamicznego;
rodzaj lotni;
pojazd trakcyjny, w którym siłę napędową uzyskuje się w wyniku rozprężania pary w cylindrach silnika parowego tłokowego lub na łopatkach turbiny parowej (turbina cieplna).
piec paliwowy, w którym wsad styka się bezpośrednio z płomieniem lub gorącymi gazami spalinowymi.
obrabiarka do drewna służąca do piłowania, w której narzędziem roboczym jest piła.
pojazd szynowy wyposażony w silnik wprawiający go w ruch (napędzający);
przedsiębiorstwo transportu lotn., zał. 1929;
pompa
[fr. < wł.],
robocza maszyna transportowa do podnoszenia cieczy lub mieszanin cieczy z ciałami stałymi z poziomu niższego na wyższy i/lub przetłaczania ich z obszaru o ciśnieniu niższym do obszaru o ciśnieniu wyższym;
pompa paliwa, pompa paliwowa,
w silniku spalinowym tłokowym pompa do zasilania paliwem gaźnika lub pompy wtryskowej;

Słownik języka polskiego PWN

spaliny «mieszanina gazów uchodzących z pieca lub silnika spalinowego, będąca produktem spalania paliw»
• spalinowy
silnik spalinowy «silnik cieplny, w którym czynnikiem roboczym są rozprężające się gazy powstałe ze spalania się mieszanki paliwa i powietrza wewnątrz silnika»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia