skierowanym

Encyklopedia PWN

konfederacja wojsk koronnych, zawiązana 1661–63 w Małopolsce, z marsz. J.S. Świderskim;
związki koordynacyjne, związki kompleksowe, kompleksy,
złożone cząsteczki lub jony (kationy, aniony), w których atom (lub jon) zw. atomem (jonem) centralnym jest połączony za pomocą wiązania koordynacyjnego z ligandami — jonami lub cząsteczkami obojętnymi.
żebropławy, Ctenophora,
typ mor., planktonowych bezkręgowców;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia