skierowanym

Encyklopedia PWN

kąt skierowany, kąt zorientowany,
mat. kąt płaski, którego jedno ramię przyjmuje się za początkowe, a drugie — za końcowe;
filoz., religiozn. uczucie skierowane do osoby (miłość: Boga, bliźniego, oblubieńcza, rodzicielska, braterska) lub przedmiotu (miłość ojczyzny), wyrażające się w pragnieniu dla nich dobra (i czynienia go), szczęścia i zachowania ich istnienia.
PHARE, ang. Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economy, Program Pomocy Polsce i Węgrom w Przebudowie Gospodarki,
program bezzwrotnej pomocy finansowej Wspólnot Europejskich w latach 1989–2007;
fiz. jeden z 3 podstawowych stanów skupienia materii — pośredni między stanem gazowym i stałym.
interpelacja
[łac.],
jedna z form kontroli parlamentarnej będąca zapytaniem jednego lub większej liczby deputowanych, skierowanym zazwyczaj do rządu lub jednego z jego członków;
med. stan chorobowy, w którym współistnieją przeciwciała antyfosfolipidowe: antykoagulant tocznia lub przeciwciała antykardiolipinowe w surowicy oraz zakrzepica tętnicza lub żylna, powtarzające się poronienia lub małopłytkowość;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia