parafilie
 
Encyklopedia PWN
wg Amer. Tow. Psychiatrycznego są to zaburzenia seksualne, które cechują powtarzające się intensywnie fantazje seksualne, potrzeby lub zachowania niezależne od woli, nietypowe lub nieakceptowane społecznie, trwające ponad 6 mies.; parafilia może występować na przemian ze stanem normalnym, zachowanie parafilne może być bardziej pożądane niż zachowanie normalne, ale może też być jedynym zachowaniem podniecającym i zaspokajającym seksualnie; mogą również występować zachowania parafilne o charakterze zastępczym, które nie są spowodowane parafilią, lecz inną przyczyną (np. długotrwała izolacja od ludzi, kontakty zoofilne, sodomia); częściej występują u mężczyzn; jest ponad 100 parafilii, do najczęściej spotykanych należą: ekshibicjonizm, pedofilia, masochizm, sadyzm, fetyszyzm; przyczyną mogą być zmiany chorobowe (np. ośrodkowego układu nerwowego) lub czynniki psychogenne (np. lęk przed kobietami, zrytualizowane fantazje); granica między zachowaniami mieszczącymi się w normie a parafilią jest płynna i zmienna, np. w zależności od kręgu kulturowego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia