seksuologia
 
Encyklopedia PWN
seksuologia
[łac. sexus ‘płeć’, gr. lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka zajmująca się życiem uczuciowo-seksualnym człowieka;
jest nauką interdyscyplinarną i ujmuje seksualność człowieka w aspekcie psychol., socjol., pedag., etyczno-moralnym, prawnym, etnogr., antropologicznym, biol., religioznawczym i med.; zajmuje się wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z podziału ludzi na 2 płci. Powstanie zawdzięcza psychiatrom: A.H. Forelowi, E. Bleulerowi i S. Freudowi, i jest domeną gł. psychiatrii, gdyż większość zaburzeń płciowych (m.in. niemoc płciowa, zboczenia płciowe) ma charakter czynnościowy; natomiast zmiany org. (np. wady rozwojowe układu płciowego) są przedmiotem ingerencji chirurgii, urologii i ginekologii, a zaburzenia hormonalne — endokrynologii i medycyny wewn.; do rozpoznania problemów seksuologicznych w społeczeństwie przyczyniły się badania ankietowe, zapoczątkowane przez A. Kinseya w USA (opublikowane 1948 i 1953). Wobec ogólnej nieznajomości zagadnień seksualnych i zacofania w tej dziedzinie prowadzi się odpowiednią popularyzację i działalność oświat. przez specjalne publikacje, poradnictwo przedślubne, poradnie zdrowia psychicznego i in.
Bibliografia
Seksuologia, zarys encyklopedyczny, red. K. Imieliński, Warszawa 1985;
K. IMIELIŃSKI Seksuologia. Mitologia — historia — kultura, Warszawa 2002;
tenże Seksiatria, Warszawa 2002.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia