skalna

Encyklopedia PWN

geol. nagromadzenie skał lub osadów o wspólnych cechach litologicznych (np. skład mineralny, sposób warstwowania, barwa), powstałe w wyniku określonego procesu geologicznego na danym obszarze;
gołąb skalny, Columba livia,
ptak z rodziny gołębiowatych, protoplasta gołębia domowego;
ostaniec w kształcie grzyba, o szerokim wierzchołku i wąskiej, wygładzonej podstawie;
geol. sekwencja utworów geologicznych powstała w wyniku tych samych procesów w określonym czasie i środowisku;
koziołek skalny, Oreotragus oreotragus,
gatunek antylopy, z rodziny krętorogich;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia