sina

Encyklopedia PWN

mat. liczby lub ciągi liczb określające położenie punktów na prostych, płaszczyznach, w przestrzeni, na powierzchniach i krzywych;
Ahmadnagar, hindi Ahmadnagar, ang. Ahmadnagar, Ahmednagar,
m. w zachodnich Indiach, we wschodniej części stanu Maharasztra, na wyż. Dekan, nad rz. Sina.
alchemia
[arab. al-kimyā ‘kamień filozoficzny’, ‘alchemia’],
rozwinięta głównie w średniowieczu, oparta na gnozie, filozofia przyrody tłumacząca mistycznymi rozumowaniami obserwowane w przyrodzie przemiany, które wszystkie miały prowadzić do uszlachetnienia materii nieożywionej i ożywionej.
apertura
[łac.],
wielkość charakteryzująca jasność układów optycznych;
twórczość literacka w arabskim języku klasycznym, literackim oraz w dialektach, która powstawała na terenie Półwyspu Arabskiego, następnie rozwijała się na obszarach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, zajętych przez Arabów w wyniku podbojów.
Artystyczna muzyka arabska reprezentuje, obok muzyki perskiej i tureckiej, jedną z 3 wielkich tradycji muzycznych Bliskiego Wschodu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia