sina

Encyklopedia PWN

nulla dies sine linea
[łac., ‘ani jeden dzień bez kreski’],
ani jeden dzień bez owocnej pracy (Pliniusz Starszy).
nulla poena sine lege
[łac., ‘nie ma kary bez przepisu prawa’],
zasada prawa karnego, przyjęta przez nowoż. ustawodawstwa, wg której sąd nie może wymierzyć określonej kary za przestępstwo, jeśli taka kara nie była w chwili popełnienia czynu przewidziana za to przestępstwo w ustawie.
nullum crimen sine lege
[łac., ‘nie ma przestępstwa bez przepisu prawa’],
zasada prawa karnego, zgodnie z którą nikt nie może ponosić odpowiedzialności karnej, jeżeli popełniony przez niego czyn nie był zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.
cóż warte puste prawa bez obyczajów? (Horacy Pieśni).
mat. funkcje kąta φ, oznaczane symbolami: sinφ (sinus), cosφ (cosinus), tgφ (tangens), ctgφ (cotangens), secφ (secans), cosecφ (cosecans), określone za pomocą wzorów: sinφ = y/r, cosφ = x/r, tgφ = y/x = sinφ/cosφ (dla kątów φ ≠ π/2 ± nπ, gdzie n = 0, 1, 2, 3, ...), ctgφ = x/y = cosφ/sinφ (dla φ ≠ ±nπ), secφ = r/x = 1/cosφ (dla φ ≠ π/2 ± nπ), cosecφ = r/y = 1/sinφ (dla φ ≠ ±nπ).
trygonometria
[gr. trígōnon ‘trójkąt’, metréō ‘mierzę’],
mat. pierwotnie — gałąź matematyki poświęcona badaniu związków między bokami i kątami trójkąta (stąd nazwa), później — teoria określonych z tej okazji funkcji (funkcje trygonometryczne), obecnie — dział matematyki szkolnej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia