schizofrenia

Encyklopedia PWN

med. stan wzmożonej aktywności psychicznej i ruchowej;
psychodysleptyczne środki, środki psychozomimetyczne, środki psychedeliczne, środki psychomimetyczne, środki halucynogenne,
środki wywołujące psychozy i halucynacje;
objaw zaburzeń psychicznych uważany za typowy dla schizofrenii;
Sakel
[za:kl]
Manfred, ur. 6 VI 1900, Nadwórna, zm. 2 XII 1957, Nowy Jork,
austr. neurofizjolog i psychiatra;
med. organizacje społ. skupiające osoby zainteresowane problemami udzielania pomocy lub wsparcia chorym z określonego typu trudnościami zdrowotnymi (np. z chorobami serca, cukrzycą, rakiem piersi, autyzmem dziecięcym, chorobą Alzheimera, upośledzeniem umysłowym, schizofrenią);
schizo-
[gr. schísmō ‘rozłupuję’, ‘rozszczepiam’],
pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z rozszczepieniem, pęknięciem, rozdwojeniem, rozłamem;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia