rozkojarzenie
 
Encyklopedia PWN
rozkojarzenie,
objaw zaburzeń psychicznych uważany za typowy dla schizofrenii;
złożone zaburzenie myślenia (inkoherencja), mowy i porozumiewania się, zakłócające znaczenie, składnię i komunikatywność wypowiedzi chorego; typowe są niejasne, indywidualne zasady tworzenia i używania pojęć, utrata płynności, zaskakujące zmiany i przesunięcia wątków wypowiedzi oraz nieliczenie się z wymogami rzeczywistości; w postaciach mniej nasilonych do zrozumiałych jeszcze wypowiedzi chory wtrąca słowa o niejasnym znaczeniu i funkcji, wątłym uporządkowaniu wypowiedzi oraz stereotypowym powracaniu pewnych tematów; w postaciach zaawansowanych wypowiedzi odrywają się od realiów, uderzają niezwykłością słownictwa i argumentacji oraz przemieszaniem wątków wypowiedzi, co powoduje zatarcie ich zrozumiałości i ogranicza możliwość sensownego porozumienia się z chorym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia