schizofrenia

Encyklopedia PWN

omamy, halucynacje,
med. objawy zaburzeń psychicznych;
med. grupa chorób psychicznych przejawiających się zespołami urojeniowymi, które wyróżniają się specyficzną, słabo zorganizowaną strukturą urojeń;
paratymia
[gr.],
med. objaw zaburzeń psychicznych;
parosmia
[gr.],
med. zaburzenie w odbiorze wrażeń węchowych;
med. objaw zaburzeń psychicznych;
platanna, platana, żaba szponiasta, Xenopus laevis,
płaz z rodziny żab bezjęzycznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia