omamy
 
Encyklopedia PWN
omamy, halucynacje,
med. objawy zaburzeń psychicznych;
spostrzeżenia zmysłowe powstające bez odpowiednich bodźców zewn., lecz odczuwane jako spostrzeżenia przedmiotów rzeczywiście istniejących, rzutowanych we właściwą dla danego zmysłu przestrzeń zewn. (widzenie, słyszenie), wewn. (wrażenia ruchu, czucie z narządów wewn.) lub graniczną (czucie powierzchowne, smak, węch); omamy mogą powstawać w zakresie każdego zmysłu (omamy słuchowe, wzrokowe, węchowe, smakowe, dotykowe, czucia wewn., równowagi) i mieć charakter spostrzeżeń prostych (np. trzaski, błyski, szarpnięcia), złożonych (np. głosy, postacie) lub nawet scenicznych; omamy rzekome (pseudohalucynacje) są doznaniami o charakterze mniej wyraziście zmysłowym, zwykle lokalizowanym niezgodnie z naturą danego zmysłu (np. głosy w głowie, filmy w oczach); omamy występują w różnych psychozach, w schizofrenii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia