schizofrenia

Encyklopedia PWN

apatia
[gr. apátheia ‘niewrażliwość’],
med., psychol. objaw zaburzeń psychicznych;
autyzm
[gr. autós ‘sam’],
spektrum zaburzenia autystycznego,
med. objaw zaburzeń psychicznych;
Bleuler
[blọir]
Eugen, ur. 30 IV 1857, Zollikon k. Zurychu, zm. 15 VII 1939, tamże,
psychiatra szwajcarski;
Brzezicki Eugeniusz, ur. 1 XII 1890, Lwów, zm. 6 IX 1974, Kraków,
lekarz neurolog i psychiatra;
dereizm
[łac.],
med. objaw zaburzeń psychicznych, nieliczenie się z rzeczywistością w myśleniu, reakcjach uczuciowych i zachowaniu;
med. grupa zaburzeń psychicznych uwarunkowanych czynnikami genetycznymi oraz nabytymi czynnikami kształtującymi biol. środowisko organizmu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia